Welcome to New Life Coaching Institution
Thai English

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Professional Success

ศาสตราจารย์  แพทย์หญิงอุมาพร  ตรังคสมบัติ

การศึกษา

            พ.ศ.2516   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

            พ.ศ.2521   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            พ.ศ.2523   แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            พ.ศ.2527   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            พ.ศ.2530   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            พ.ศ.2533   Certificate in Child andAdolescentPsychiatryจาก UniversityofPennsylvania 

            และ  ฝึกอบรมวิชาจิตบำบัดครอบครัวจากPhiladelphiaChildGuidanceCenterสหรัฐอเมริกา

เกียรติยศและรางวัล

    พ.ศ.2517  ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยไปชมการส่งยานอวกาศอพอลโล 17  เพื่อสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายในโครงการ Apollo ตามคำเชิญขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)  ประเทศสหรัฐอเมริกา

    พ.ศ.2531  ได้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และทุนจาก UniversityofPennsylvaniaเพื่อศึกษาทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

    พ.ศ.2533  มีชื่อและประวัติปรากฎในหนังสือ Who’s Who in the East  และ  Who’s Who inAmerica  ของสำนักพิมพ์ Macmillan

    พ.ศ.2538  ได้รับทุนเจ้าจอมมารดาเลื่อนในรัชกาลที่ 5 จากสภากาชาดไทย

    พ.ศ.2539  ได้รับทุนในฐานะนักวิชาการดีเด่นจาก International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

    พ.ศ.2534-40  ได้รับทุนส่งเสริมอาจารย์ผู้อุทิศตนเป็นนักวิชาการของคณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ

    พ.ศ.2540  และ  2541  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

    พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน  ได้รับเชิญจากกระทรวงยุติธรรม  ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ ( expert witness) ในสาขาการแพทย์

    พ.ศ.2541  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว

    พ.ศ.2541  ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น TTF Award จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย  สำหรับการเขียนหนังสือ  “จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว” 

    พ.ศ.2542  ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค  องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP)  และได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยUPPSALA  ประเทศสวีเดนให้ป็นอาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นานาชาติ

    พ.ศ.2542  ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ Cambodia National Workshop for the Prevention of Sexual Abuse and Exploitation of Children and Youth ที่กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา

    พ.ศ.2542  ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ  National Workshop for the Prevention of Sexual Abuse and Exploiatation of Children and Youth ที่เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

    พ.ศ.2542  ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการวิจัย  จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

    พ.ศ.2544  ได้รับเชิญจาก The Virginia Satir Network  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมจิตบำบัดแบบ Satir Brief Systemic Therapy  ที่เมืองSeattleประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานทางวิชาการ

    ได้รับทุนวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชของคณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ  ทุนวิจัยหลวงวิเชียรแพทยาคมจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  และทุนวิจัยจากองค์การอนามัยโลกและได้รับเชิญเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของ UNESCAP  ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ  และได้เสนอผลงานในที่ประชุมนานาชาติหลายแห่ง  ดังนี้

            พ.ศ.2535  บรรยายใน workshop เรื่อง  Sexual abuse across culture  ในการประชุม 2nd International Conference on the Child ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา     

            พ.ศ.2535  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  Childhood suicidal behavior  ในการประชุม XV World Conference on Therapeutic Communities ที่เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี 

            พ.ศ.2537  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  Risk factors for epidemic dissociation among school girls in southernThailand  ในการประชุมทางวิชาการประจำปีของ  American Psychiatric Association  ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

            พ.ศ.2538  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  Psychopathology of suicidal adolescents  ในการประชุม  Family Research Consortium  เมือง Ogunquit  ประเทศสหรัฐอเมริกา

            พ.ศ.2539  บรรยายเรื่อง Rehabilitation needs of juvenile delinquents  ในการประชุม V Congress World Association for Psycholosocial Rehabilitation เมืองรอตเตอร์แดม  ประเทศเนเธอร์แลนด์

            พ.ศ.2539  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  On the way to prostitution: a systems perspective of juvenile prostitution in Thailand  ในการประชุม 11th International Congress on Child Abuse and Neglect เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

            พ.ศ.2539  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  Psychopathology of incarcerated delinquents: a comparison between violent and non-violent offenders  และเรื่อง  Depression in Thai adolescents: symptomatology and risk factors ในการประชุม X World Congress of Psychiatry  เมืองมาดริด ประเทศสเปน

            พ.ศ.2544  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Risk behavior in adolescents: prevalence and psychosocial factors และ  Health needs of sexually abused children  ในการประชุม World Congress on Child and Adolescent Psychiatry ที่เมืองเทลอาวิฟ ประเทศอิสราเอล

            พ.ศ.2547  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Sexual abuse in children and youth inThailandในการประชุม 16th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

พ.ศ.2548  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง ADHD in Thai children : a preliminary report  ในการประชุม Asian Forum on ADHD เมืองโซล ประเทศเกาหลี

พ.ศ.2549 เสนอรายงาน Difficult cases of Bipolar disorders ในการประชุม 7th International Psychiatry Forum เมืองดับลิน  ประเทศไอร์แลนด์

พ.ศ.2549 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Youth violence: a systems-developmental perspective ในการประชุม 4th Congress of Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions ที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

พ.ศ.2549  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  Family functioning in psychiatric disorders: a comparison with nonclinical families. ในการประชุม  WPA International Congress 2006 เมืองอิสตันบุล ประเทศตุรกี

พ.ศ.2549  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Family functioning in mental illness: a study in Thai families with depressive disorders and schizophrenia  ในการประชุม XV IFTA World Family Therapy Congress ที่เมืองReykjavikประเทศไอซ์แลนด์

พ.ศ.2549  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  Thai adolescents’ perceptions of family functioning            ในการประชุม  XV  IFTA World Congress   เมืองReykjavikประเทศIceland  ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2006

พ.ศ.2550  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง ADHD and comorbidity in Thai children ในการประชุม X European Congress in  Child and Adolescent Psychiatry  ที่นครFlorenceประเทศอิตาลี

            พ.ศ.2550  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  SELF-ESTEEM AND PERCEPTION OF FAMILY FUNCTIONING IN THAI ADOLESCENTS  ในการประชุม  XIXth World Congress of World Association for Social Psychiatry      ที่กรุงPragueประเทศCzechRepublic.

พ.ศ.2551  เสนอผลงานเรื่อง CLINICAL CHARACTERISTICS OF ADHD IN THAI CHILDREN     ในการประชุม XXIX International Congress of Psychology 2008 ที่ นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

 

 

 

   

Back to Top